TRUNG TÂM VĂN HÓA

Trung tâm văn hóa của Thành phố Bình Dương điểm nhấn của các hoạt động cồng động, với tổng diện tích là 7ha và đây cũng sẽ là vòng xoay lớn nhất Đông Nam Á. Nơi đây sẽ là nơi tổ chức các chương trình biểu diễn trong nhà, hay các sự kiện ngoài trời trên toàn quy mô Quảng trường với sức chứa 10,000 người.